Zero nienawidzi innych liczb.


zero-nienawidzi-innych-liczb
zygmunt freudzeronienawidziinnychliczbzero nienawidzinienawidzi innychinnych liczbzero nienawidzi innychnienawidzi innych liczbzero nienawidzi innych liczb

Kto wad nienawidzi, nienawidzi i ludzi.Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona.Ze­ro niena­widzi in­nych liczb.Dwoje - najprzyjemniejsza z liczb mnogich.Przy­jaciel to dru­gi ja; przy­jaźń to sto­sunek liczb 220 i 284.Kto nienawidzi, ten już przegrał.