Zez to jednak nie to samo co spojrzenie z ukosa.


zez-to-jednak-nie-to-samo-co-spojrzenie-z-ukosa
jan czarnyzeztojednakniesamocospojrzenieukosajednak niesamo coco spojrzeniespojrzenie zz ukosazez to jednaknie to samosamo co spojrzenieco spojrzenie zspojrzenie z ukosazez to jednak niejednak nie to samonie to samo cosamo co spojrzenie zco spojrzenie z ukosajednak nie to samo conie to samo co spojrzeniesamo co spojrzenie z ukosa

Jednak istnieją w życiu sprawy, które - bez względu z której strony byśmy na nie patrzyli - są zawsze tak samo ważne dla wszystkich. Miłość jest jedną z nich.Ko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­ko po to, aby nie zez­wo­lić na to innej.Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań.Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.Nie ma ludzi, którzy nie zez­nają, są tyl­ko słabi przesłuchujący.