Zgłębić prawdę, znaczy - wydobyć ją na powierzchnię.


zgłębić-prawdę-znaczy-wydobyć-ją-na-powierzchnię
władysław grzeszczykzgłębićprawdęznaczywydobyćnapowierzchnięzgłębić prawdęznaczywydobyćwydobyć jąją nana powierzchnięwydobyć jąwydobyć ją nają na powierzchnięwydobyć ją nawydobyć ją na powierzchnięwydobyć ją na powierzchnię

Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Nawet najmniejsza rzecz ma swoje korzenie w nieskończoności, nie da się jej więc całkowicie zgłębić.Jedno rozwiane złudzenie przyczynia się do rozwiania wszystkich pozostałych i pozwala zgłębić całą otchłań człowieczej niedoli.Ten, kto obawia się zgłębić własne sumienie, boi się odwiedzić najszczerszego ze swoich przyjaciół.Aniołowie mają język i głosu wydobyć nie mogą.Nikt nie może wydobyć z siebie maksimum w warunkach komfortowych.