Zgasł i to na świeczniku.


zgasł-i-to-na-świeczniku
władysław piekarskizgasłtonaświecznikuzgasł ina świecznikui to nazgasł i to nai to na świecznikuzgasł i to na świeczniku

Jeśli stoisz na świeczniku, staraj się nie zasłaniać światłą.Przyjaciel na świeczniku - to przyjaciel stracony.Cichym szep­tem na­wiązała się namiętność. I do­tykiem codzien­ności zgasł płomień pożąda­nia, co ku niebu wzla­tywał, by po­tem spaść ... w prze­paść wchodzących westchnień Ten ogień jeszcze nie zgasł, wciąż tlo­ny is­kra­mi nadziei Wi­dok ty­siąca gwiazd przyćmiony blas­kiem tych oczu Kieliszek wy­bor­ne­go wi­na cieniem Twoich ust Naj­lep­szy ja... nie wart cząstki Ciebie In­tymność, na­miętność i zaan­gażowa­nie zle­wają się w jedno