Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego człowieka.


zgięte-kolana-i-złożone-rę-są-gestami-wolnego-człowieka
alfred delpzgiętekolanazłożoneręcegestamiwolnegoczłowiekazgięte kolanakolana ii złożonezłożone ręceręce sąsą gestamigestami wolnegowolnego człowiekazgięte kolana ikolana i złożonei złożone ręcezłożone ręce sąręce są gestamisą gestami wolnegogestami wolnego człowiekazgięte kolana i złożonekolana i złożone ręcei złożone ręce sązłożone ręce są gestamiręce są gestami wolnegosą gestami wolnego człowiekazgięte kolana i złożone ręcekolana i złożone ręce sąi złożone ręce są gestamizłożone ręce są gestami wolnegoręce są gestami wolnego człowieka

Zgięte ko­lana i złożone ręce są ges­ta­mi wol­ne­go człowieka.Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko.Miłość żywi się małymi gestami miłości.Miłość to coś najbardziej wolnego, co istnieje.Praca to najpodlejsza forma spędzania wolnego czasuŻycie jest bar­dziej złożone niż dekalog.