Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czyny moje!


zgińcie-me-pieś-wstańcie-czyny-moje
zygmunt krasińskizgińciemepieśniwstańcieczynymojeme pieśnipieśniwstańcieczyny mojeme pieśni

Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czy­ny moje! Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie.Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny Dzień rozjaśnia moje myśli, moje myśli rozświetlają moją noc.Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy.Moje plany Moje życiowe plany? Kochać i być kochany.