Zgoda buduje, niezgoda mieszka!


zgoda-buduje-niezgoda-mieszka
joanna wyszkowskazgodabudujeniezgodamieszkazgoda budujeniezgoda mieszka

Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami.Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć.Kto buduje na ludzkiej głupocie ten buduje pewnie i trwale.Szczęścia nie buduje się na przyjemności; buduje się je na zwycięstwie.Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.Pragnienie cudu jest najwyższą niezgodą na rzeczywistość.