Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia.


zgoda-na-własną-śmierć-pozwala-odnaleźć-główny-nurt-życia
roger bratzgodanawłasnąśmierćpozwalaodnaleźćgłównynurtżyciazgoda nana własnąwłasną śmierćśmierć pozwalapozwala odnaleźćodnaleźć głównygłówny nurtnurt życiazgoda na własnąna własną śmierćwłasną śmierć pozwalaśmierć pozwala odnaleźćpozwala odnaleźć głównyodnaleźć główny nurtgłówny nurt życiazgoda na własną śmierćna własną śmierć pozwalawłasną śmierć pozwala odnaleźćśmierć pozwala odnaleźć głównypozwala odnaleźć główny nurtodnaleźć główny nurt życiazgoda na własną śmierć pozwalana własną śmierć pozwala odnaleźćwłasną śmierć pozwala odnaleźć głównyśmierć pozwala odnaleźć główny nurtpozwala odnaleźć główny nurt życia

Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć. -Anna Kamieńska
prawdziwa-zgoda-na-życie-jest-jednocześnie-zgodą-na-śmierć
Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami. -Stanisław Brzozowski
swoboda-to-nie-nasza-zgoda-z-rzeczywistośą-lecz-zgoda-rzeczywistoś-z-nami
Odnaleźć swoją przyjaźń zrozumieć że ja i śmierć to jedno. -Anonim
odnaleźć-swoją-przyjaźń-zrozumieć-że-ja-i-śmierć-to-jedno
Tyl­ko człowiek pot­ra­fi wznieść się po­nad pra­wa przy­rody, może oder­wać się od kon­kret­ności życia, może wyb­rać na­wet własną śmierć. -Antoni Kępiński
tyl­ko-człowiek-pot­ra­fi-wznieść ę-po­nad-pra­wa-przy­rody-może-oder­wać ę-od kon­kret­noś-życia-może-wyb­rać-na­wet
Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie. -Ron Kritzfeld
miłość-to-ła-która-pozwala-nie-tylko-własną-ale-także-cudzą-niedoskonałość-znosić-przez-całe-życie
Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno. -Quintus Eniusz
ten-kto-życzliwie-wskazuje-drogę-błądzącemu-jest-jak-człowiek-który-drugiemu-pozwala-zapalić-pochodnię-od-swojej-wszak-jego-własna-pochodnia