Zgodny chór pojawia się dopiero wtedy, kiedy każdy jego uczestnik robi dokładnie swoje.


zgodny-chór-pojawia-ę-dopiero-wtedy-kiedy-każdy-jego-uczestnik-robi-dokładnie-swoje
władysław grzeszczykzgodnychórpojawiasiędopierowtedykiedykażdyjegouczestnikrobidokładnieswojezgodny chórchór pojawiapojawia sięsię dopierodopiero wtedykiedy każdykażdy jegojego uczestnikuczestnik robirobi dokładniedokładnie swojezgodny chór pojawiachór pojawia siępojawia się dopierosię dopiero wtedykiedy każdy jegokażdy jego uczestnikjego uczestnik robiuczestnik robi dokładnierobi dokładnie swojezgodny chór pojawia sięchór pojawia się dopieropojawia się dopiero wtedykiedy każdy jego uczestnikkażdy jego uczestnik robijego uczestnik robi dokładnieuczestnik robi dokładnie swojezgodny chór pojawia się dopierochór pojawia się dopiero wtedykiedy każdy jego uczestnik robikażdy jego uczestnik robi dokładniejego uczestnik robi dokładnie swoje

...każdy nazywał wolnością rząd, zgodny z jego obyczajem lub skłonnościami. -Montesquieu
każdy-nazywał-wolnośą-rząd-zgodny-z-jego-obyczajem-lub-skłonnościami
Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym. -Fryderyk Hegel
filozofia-przychodzi-zawsze-za-późno-jako-myśl-o-świecie-pojawia-ę-ona-dopiero-wtedy-gdy-rzeczywistość-zakończyła-już-swój-proces
Wszyscy wiedzą, że coś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi. -Albert Einstein
wszyscy-wiedzą-że-coś-nie-da-ę-zrobić-i-wtedy-pojawia-ę-ten-jeden-który-nie-wie-że-ę-nie-da-i-on-właśnie-to-coś-robi
To zabawne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo: upijanie się i spłodzenie syna. -Gertruda Stein
to-zabawne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są-dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyzna-potrafi-i-robi-dokładnie-tak-samo-upijanie-ę-i-spłodzenie
To zabawne ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo, upijanie się i spłodzenie syna. -Gertruda Stein
to-zabawne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są-dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyzna-potrafi-i-robi-dokładnie-tak-samo-upijanie-ę-i-spłodzenie
To zabawne ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo, upijanie się i spłodzenie syna. -Gertruda Stein
to-zabawne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są-dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyzna-potrafi-i-robi-dokładnie-tak-samo-upijanie-ę-i-spłodzenie