Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti 


zgu­biłam ę-w ­bi­ryn­cie-miłoś-op­lotły-mnie-os­tre-krze­wy-zazdroś-jak-mam ę-stąd-wy­­ć-bez-two­jej-miłoś-®-by mrs
mrs vercettizgu­biłam sięw la­bi­ryn­ciemiłościop­lotłymnieos­trekrze­wyzazdrościjakmam sięstądwy­dos­taćbeztwo­jejmiłości®by mrsvercetti zgu­biłam się w la­bi­ryn­ciew la­bi­ryn­cie miłościop­lotły mniemnie os­treos­tre krze­wykrze­wy zazdrościjak mam sięmam się stądstąd wy­dos­taćwy­dos­tać bezbez two­jejtwo­jej miłości® by mrsby mrs vercetti zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłościop­lotły mnie os­tremnie os­tre krze­wyos­tre krze­wy zazdrościjak mam się stądmam się stąd wy­dos­taćstąd wy­dos­tać bezwy­dos­tać bez two­jejbez two­jej miłości® by mrs vercetti op­lotły mnie os­tre krze­wymnie os­tre krze­wy zazdrościjak mam się stąd wy­dos­taćmam się stąd wy­dos­tać bezstąd wy­dos­tać bez two­jejwy­dos­tać bez two­jej miłościop­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrościjak mam się stąd wy­dos­tać bezmam się stąd wy­dos­tać bez two­jejstąd wy­dos­tać bez two­jej miłości