Zi­ma jak tros­ka, długo trwa, a la­to jak szczęście, mi­ja chwilą.


zi­-jak tros­ka-długo-trwa-a ­to-jak szczęście-mi­ja-chwilą
maria rodziewiczównazi­majak tros­kadługotrwaa la­tojak szczęściemi­jachwilązi­ma jak tros­kadługo trwaa la­to jak szczęściemi­ja chwilą

Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą.Zima, jak troska, długo trwa, a lato, jak szczęście, mija chwilą.Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Tros­ki uczą od­czu­wać spokój jak szczęście.Pamiętaj, że pech, podobnie jak szczęśliwa passa, rzadko trwa długo.