Zi­ma rysuje szro­nem; li­co natury mro­zem tulone 


zi­-rysuje-szro­nem-li­co-natury-mro­zem-tulone 
to_tylko_łzyzi­marysujeszro­nemli­conaturymro­zemtulone zi­ma rysujerysuje szro­nemli­co naturynatury mro­zemmro­zem tulone zi­ma rysuje szro­nemli­co natury mro­zemnatury mro­zem tulone li­co natury mro­zem tulone 

Słonie przeważnie rysuje się mniejsze niż są w rzeczywistości, a pchły większe. -Jonathan Swift
słonie-przeważnie-rysuje-ę-mniejsze-ż-są-w-rzeczywistoś-a-pchły-większe
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury