Ziarnko do ziarnka zbierając do niczego nie dojdziesz, chyba żebyś żył kilkaset lat.


ziarnko-do-ziarnka-zbierając-do-niczego-nie-dojdziesz-chyba-żebyś-żył-kilkaset-lat
stefan kisielewskiziarnkodoziarnkazbierającniczegoniedojdzieszchybażebyśżyłkilkasetlatziarnko dodo ziarnkaziarnka zbierajączbierając dodo niczegoniczego nienie dojdzieszchyba żebyśżebyś żyłżył kilkasetkilkaset latziarnko do ziarnkado ziarnka zbierającziarnka zbierając dozbierając do niczegodo niczego nieniczego nie dojdzieszchyba żebyś żyłżebyś żył kilkasetżył kilkaset latziarnko do ziarnka zbierającdo ziarnka zbierając doziarnka zbierając do niczegozbierając do niczego niedo niczego nie dojdzieszchyba żebyś żył kilkasetżebyś żył kilkaset latziarnko do ziarnka zbierając dodo ziarnka zbierając do niczegoziarnka zbierając do niczego niezbierając do niczego nie dojdzieszchyba żebyś żył kilkaset lat

Jeśli wiesz, czego chcesz i dokąd zmierzasz, to niczego nie osiągniesz i nigdzie nie dojdziesz.Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.Niczego nie można zbudować na niewolnictwie, chyba, że bunty niewolników.W pamiętnikach nie odkryjemy niczego złego o ich autorach: chyba tylko ich złą pamięć.Na twoje zdrowie, stary przyjacielu, obyś żył tysiąc lat - a ja przy tobie, by móc te lata policzyć.Na szczęście uczucia są zawsze młode, ba, wzruszające, nieporadne i dzięki temu chyba tak bardzo ujmują nam lat.