Ziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem. Żyje w cza­sie, które­go nie rozumiemy.


ziemia-jest wiel­kim-uśpionym-zwierzęciem-Żyje w cza­sie-które­go-nie rozumiemy
olga tokarczukziemiajest wiel­kimuśpionymzwierzęciemyje w cza­siektóre­gonie rozumiemyziemia jest wiel­kimjest wiel­kim uśpionymuśpionym zwierzęciemktóre­go nie rozumiemyziemia jest wiel­kim uśpionymjest wiel­kim uśpionym zwierzęciemziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem

Żyje­my w wiel­kich cza­sach, lecz cza­su co­raz mniej. -Wiesław Brudziński
Żyje­my-w wiel­kich-cza­sach-lecz-cza­su-co­raz-mniej
Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-
miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-czerwieni-ę-i-ku-temu-powody
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-rumieni-ę-ze-wstydu-i-ku-temu-powody