Ziewanie: jedyna możliwość otwierania ust dla niektórych mężów.


ziewanie-jedyna-możliwość-otwierania-ust-dla-niektórych-mężów
maurice chevalierziewaniejedynamożliwośćotwieraniaustdlaniektórychmężówjedyna możliwośćmożliwość otwieraniaotwierania ustust dladla niektórychniektórych mężówjedyna możliwość otwieraniamożliwość otwierania ustotwierania ust dlaust dla niektórychdla niektórych mężówjedyna możliwość otwierania ustmożliwość otwierania ust dlaotwierania ust dla niektórychust dla niektórych mężówjedyna możliwość otwierania ust dlamożliwość otwierania ust dla niektórychotwierania ust dla niektórych mężów

Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać rację żonie.Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać żonie rację.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet.Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!