Zinstytucjonalizowane współżycie mężczyzny i kobiety to pułapka.


zinstytucjonalizowane-współżycie-mężczyzny-i-kobiety-to-pułapka
ornella mutizinstytucjonalizowanewspółżyciemężczyznykobietytopułapkazinstytucjonalizowane współżyciewspółżycie mężczyznymężczyzny ii kobietyzinstytucjonalizowane współżycie mężczyznywspółżycie mężczyzny imężczyzny i kobietykobiety to pułapkazinstytucjonalizowane współżycie mężczyzny iwspółżycie mężczyzny i kobietyi kobiety to pułapkazinstytucjonalizowane współżycie mężczyzny i kobietymężczyzny i kobiety to pułapka

Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny.Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.Miłość kobiety uczyni z mężczyzny anioła, miłość zaś mężczyzny - uczyni z niej męczennicę.Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.