Zmiana lo­su choćby jed­ne­go człowieka może zniszczyć świat.


zmiana-lo­su-choćby-jed­ne­go-człowieka-może-zniszczyć-świat
p » terry pratchett » mortzmianalo­suchoćbyjed­ne­goczłowiekamożezniszczyćświatzmiana lo­sulo­su choćbychoćby jed­ne­gojed­ne­go człowiekaczłowieka możemoże zniszczyćzniszczyć światzmiana lo­su choćbylo­su choćby jed­ne­gochoćby jed­ne­go człowiekajed­ne­go człowieka możeczłowieka może zniszczyćmoże zniszczyć światzmiana lo­su choćby jed­ne­golo­su choćby jed­ne­go człowiekachoćby jed­ne­go człowieka możejed­ne­go człowieka może zniszczyćczłowieka może zniszczyć światzmiana lo­su choćby jed­ne­go człowiekalo­su choćby jed­ne­go człowieka możechoćby jed­ne­go człowieka może zniszczyćjed­ne­go człowieka może zniszczyć świat

Jedyną ostoją naszą może być praca, jakakolwiek, choćby niżej naszego poziomu, choćby mechaniczna. Inaczej smutek nas pożera.Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją.Jed­na zmiana przy­goto­wuje drugą.To nie do wiary, jak pus­ty może stać się świat, z po­wodu bra­ku jed­nej osoby! Dos­ko­nałość może cię zniszczyć, jeśli na to pozwolisz Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika.