Zmysłowe wrażenia są dla wspomnień lepszą pożywką od najlepszych systemów i metod myślenia.


zmysłowe-wrażenia-są-dla-wspomnień-lepszą-pożywką-od-najlepszych-systemów-i-metod-myślenia
herman hessezmysłowewrażeniadlawspomnieńlepsząpożywkąodnajlepszychsystemówmetodmyśleniazmysłowe wrażeniawrażenia sąsą dladla wspomnieńwspomnień lepsząlepszą pożywkąpożywką odod najlepszychnajlepszych systemówsystemów ii metodmetod myśleniazmysłowe wrażenia sąwrażenia są dlasą dla wspomnieńdla wspomnień lepsząwspomnień lepszą pożywkąlepszą pożywką odpożywką od najlepszychod najlepszych systemównajlepszych systemów isystemów i metodi metod myśleniazmysłowe wrażenia są dlawrażenia są dla wspomnieńsą dla wspomnień lepsządla wspomnień lepszą pożywkąwspomnień lepszą pożywką odlepszą pożywką od najlepszychpożywką od najlepszych systemówod najlepszych systemów inajlepszych systemów i metodsystemów i metod myśleniazmysłowe wrażenia są dla wspomnieńwrażenia są dla wspomnień lepsząsą dla wspomnień lepszą pożywkądla wspomnień lepszą pożywką odwspomnień lepszą pożywką od najlepszychlepszą pożywką od najlepszych systemówpożywką od najlepszych systemów iod najlepszych systemów i metodnajlepszych systemów i metod myślenia

Na giełdzie inwestorzy składają się na nagrodę dla najlepszych.Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro.Poezja jeżeli ma być czymś, to koroną myślenia, a nie azylem dla ubogich duchem.Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi.Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metodCzęsto szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod.