Zmysłowość jest symboliką pewnych potrzeb duchowych nie dających się zaspokoić.


zmysłowość-jest-symboliką-pewnych-potrzeb-duchowych-nie-dających-ę-zaspokoić
fryderyk chrystian hebbelzmysłowośćjestsymbolikąpewnychpotrzebduchowychniedającychsięzaspokoićzmysłowość jestjest symbolikąsymboliką pewnychpewnych potrzebpotrzeb duchowychduchowych nienie dającychdających sięsię zaspokoićzmysłowość jest symbolikąjest symboliką pewnychsymboliką pewnych potrzebpewnych potrzeb duchowychpotrzeb duchowych nieduchowych nie dającychnie dających siędających się zaspokoićzmysłowość jest symboliką pewnychjest symboliką pewnych potrzebsymboliką pewnych potrzeb duchowychpewnych potrzeb duchowych niepotrzeb duchowych nie dającychduchowych nie dających sięnie dających się zaspokoićzmysłowość jest symboliką pewnych potrzebjest symboliką pewnych potrzeb duchowychsymboliką pewnych potrzeb duchowych niepewnych potrzeb duchowych nie dającychpotrzeb duchowych nie dających sięduchowych nie dających się zaspokoić

Zmysłowość jest sym­bo­liką pew­nych pot­rzeb ducho­wych nie dających się zaspokoić.Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych łudów w tym - jak mi się zdaje - że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś - państwo dla potrzeb religii.Zmysłowość kobiety jest praźródłem, w którym odnawia się intelekt mężczyzny.Miłość Człowiek wymyślił mowę, by zaspokoić swą potrzebę skarżenia się.Człowiek jest wolny jak ptak w klatce: może się poruszać tylko w pewnych granicach.