Zmysły deformują, umysł kształtuje.


zmysły-deformują-umysł-kształtuje
georges braquezmysłydeformująumysłkształtujezmysły deformująumysł kształtuje

Zmysły deformują, umysł kształtujeCzęsto za­tem, gdzie umysł jest naj­większy, tam ser­ce, zmysły, wiel­ko­duszność, miłość, wy­rozu­mienie, życzli­wość i cała reszta led­wie mają czym oddychać.wkra­da się plamą na bieli znaczony prześla­dowcą zowie rzu­cając w oczy obel­gi nieczyste szydząc z rzeczywistości mówiąc że jest prawdą jedną z wielu ma­mi umysł tar­ga zmysły wypacza i znika z przebłyskiem na horyzoncie To umysł zmienia zło w dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych.Kształtuje nas i wypełnia to, co kochamy.Mądry sam kształtuje sobie los.