Zmysły deformują, umysł kształtuje.


zmysły-deformują-umysł-kształtuje
georges braquezmysłydeformująumysłkształtujezmysły deformująumysł kształtuje

Zmysły deformują, umysł kształtuje -Georges Braque
zmysły-deformują-umysł-kształtuje
Często za­tem, gdzie umysł jest naj­większy, tam ser­ce, zmysły, wiel­ko­duszność, miłość, wy­rozu­mienie, życzli­wość i cała reszta led­wie mają czym oddychać. -W » Virginia Woolf » Orlando
często-za­tem-gdzie-umysł-jest naj­większy-tam-ser­-zmysły-wiel­ko­duszność-miłość-wy­rozu­mienie-życzli­wość-i cała-reszta
To umysł zmienia zło w dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych. -Edmund Spenser
to-umysł-zmienia-zło-w-dobro-umysł-czyni-szczęśliwych-bądź-zdesperowanych-bogatych-lub-biednych
Mądry sam kształtuje sobie los. -Plaut
mądry-sam-kształtuje-sobie-los