Znaczenie naszego intelektu polega na odwadze samodzielnego myślenia. Stałe krytyczne analizowanie działania naszego umysłu doskonali to działanie. Optymalizacja erudycji ma istotne znaczenie.


znaczenie-naszego-intelektu-polega-na-odwadze-samodzielnego-myślenia-stałe-krytyczne-analizowanie-działania-naszego-umysłu-doskonali-to
janusz detrychznaczenienaszegointelektupoleganaodwadzesamodzielnegomyśleniastałekrytyczneanalizowaniedziałaniaumysłudoskonalitodziałanieoptymalizacjaerudycjiistotneznaczenieznaczenie naszegonaszego intelektuintelektu polegapolega nana odwadzeodwadze samodzielnegosamodzielnego myśleniastałe krytycznekrytyczne analizowanieanalizowanie działaniadziałania naszegonaszego umysłuumysłu doskonalioptymalizacja erudycjierudycji mama istotneistotne znaczenieznaczenie naszego intelektunaszego intelektu polegaintelektu polega napolega na odwadzena odwadze samodzielnegoodwadze samodzielnego myśleniastałe krytyczne analizowaniekrytyczne analizowanie działaniaanalizowanie działania naszegodziałania naszego umysłunaszego umysłu doskonalidoskonali to działanieoptymalizacja erudycji maerudycji ma istotnema istotne znaczenie

Każde is­tnienie ma znaczenie. Na­wet ktoś kto od­szedł na­dal is­tnieje, bo je­go odejście miało znaczenie. Pa­mięć o naszym znacze­niu pot­wier­dza istnienie.Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu.Człowiek jest odkryciem niedawnym, jak wykaziije bez trudności archeologia naszego myślenia. Wykazuje też ona możliwość jego rychłego kresu.Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż, chory król.Nie mierz bycia zajętym. Nie mierz działania. Mierz dokonania. Znaczenie ma nie tyle, co ludzie robią, ale co faktycznie zostaje zrobione