Znacznie odważniej można powiedzieć, jeśli się nie ma dzieci.


znacznie-odważniej-można-powiedzieć-śli-ę-nie-dzieci
felix lope de vega carpioznacznieodważniejmożnapowiedziećjeślisięniedzieciznacznie odważniejodważniej możnamożna powiedziećjeśli sięsię nienie mama dzieciznacznie odważniej możnaodważniej można powiedziećjeśli się niesię nie manie ma dzieciznacznie odważniej można powiedziećjeśli się nie masię nie ma dziecijeśli się nie ma dzieci

Jeśli rozum jest darem niebios i jeśli to samo można powiedzieć o wierze, niebiosa dały nam dwa sprzeczne i wykluczające się wzajem prezenta. -Denis Diderot
jeśli-rozum-jest-darem-niebios-i-śli-to-samo-można-powiedzieć-o-wierze-niebiosa-dały-nam-dwa-sprzeczne-i-wykluczają-ę-wzajem-prezenta
Jeśli potrafisz powiedzieć, kim są Twoi bohaterowie, będę mógł powiedzieć, co osiągniesz w życiu. -Warren Buffett
jeśli-potrafisz-powiedzieć-kim-są-twoi-bohaterowie-będę-mógł-powiedzieć-co-osiągniesz-w-życiu
Po naprawdę ciężkiej chorobie nikt już nie jest taki sam; staje się znacznie lepszy lub znacznie gorszy. -Miguel de Cervantes
po-naprawdę-ężkiej-chorobie-nikt-już-nie-jest-taki-sam-staje-ę-znacznie-lepszy-lub-znacznie-gorszy
Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne. -Stefan Napierski
odważniej-myśli-ę-w-ciemnoś-myślenie-jest-erotyczne