Znacznie odważniej można powiedzieć, jeśli się nie ma dzieci.


znacznie-odważniej-można-powiedzieć-śli-ę-nie-dzieci
felix lope de vega carpioznacznieodważniejmożnapowiedziećjeślisięniedzieciznacznie odważniejodważniej możnamożna powiedziećjeśli sięsię nienie mama dzieciznacznie odważniej możnaodważniej można powiedziećjeśli się niesię nie manie ma dzieciznacznie odważniej można powiedziećjeśli się nie masię nie ma dziecijeśli się nie ma dzieci

Jeśli rozum jest darem niebios i jeśli to samo można powiedzieć o wierze, niebiosa dały nam dwa sprzeczne i wykluczające się wzajem prezenta.Na sy­ropie prze­ciw­kaszlo­wym dla dzieci: Po zażyciu nie pro­wadzić sa­mochodów oraz nie obsługi­wać sprzętu maszynowego. (No tak, wskaźnik wy­pad­ko­wości zmniej­szy się znacznie jeśli od­su­niemy tych 5-latków od wózków widłowych) Jeśli potrafisz powiedzieć, kim są Twoi bohaterowie, będę mógł powiedzieć, co osiągniesz w życiu.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Po naprawdę ciężkiej chorobie nikt już nie jest taki sam; staje się znacznie lepszy lub znacznie gorszy.Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne.