Znajomość savoir vivre'u to przeważnie wiedza o tym, jak powinni zachowywać się bliźni.


znajomość-savoir-vivre'u-to-przeważnie-wiedza-o-tym-jak-powinni-zachowywać-ę-bliź
jadwiga rutkowskaznajomośćsavoirvivre'utoprzeważniewiedzatymjakpowinnizachowywaćsiębliźniznajomość savoirsavoir vivre'uprzeważnie wiedzawiedza oo tymjak powinnipowinni zachowywaćzachowywać sięsię bliźniznajomość savoir vivre'uvivre'u to przeważnieprzeważnie wiedza owiedza o tymjak powinni zachowywaćpowinni zachowywać sięzachowywać się bliźnisavoir vivre'u to przeważnievivre'u to przeważnie wiedzaprzeważnie wiedza o tymjak powinni zachowywać siępowinni zachowywać się bliźniznajomość savoir vivre'u to przeważniesavoir vivre'u to przeważnie wiedzavivre'u to przeważnie wiedza ojak powinni zachowywać się bliźni

Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Wiedza: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn.Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.Kto chce zachować młodość, musi przestać zachowywać się jak młody człowiek.