Znam ludzi, którzy wiedzą, że nic nie wiedzą, ale nie są Sokratesami.


znam-ludzi-którzy-wiedzą-że-nic-nie-wiedzą-ale-nie-są-sokratesami
anonimznamludziktórzywiedzążenicniealesokratesamiznam ludziktórzy wiedząże nicnic nienie wiedząale nienie sąsą sokratesamiże nic nienic nie wiedząale nie sąnie są sokratesamiże nic nie wiedząale nie są sokratesami

Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Ci, którzy czytają, wiedzą dużo; ci którzy patrzą - wiedzą więcej.Nie wściekaj się na ludzi, którzy wiedzą więcej od ciebie, to nie ich wina.