Znam nawet nieśmiertelne łkania.


znam-nawet-nieśmiertelne-łkania
alfred mussetznamnawetnieśmiertelnełkaniaznam nawetnawet nieśmiertelnenieśmiertelne łkaniaznam nawet nieśmiertelnenawet nieśmiertelne łkaniaznam nawet nieśmiertelne łkania

Najpiękniejszymi w pieśni są cierpień wyznania. Znam nawet nieśmiertelne łkania.Nieśmiertelne są tylko rzeczy martwe.Mity są tym bardziej nieśmiertelne, im mniej sensowne.Związki przyjaźni powinny być nieśmiertelne, nieprzyjaźni - śmiertelne.Związki przyjaźni powinny być nieśmiertelne, nieprzyjaźni śmiertelne.Śmierć tych, którzy tworzą dzieła nieśmiertelne, zawsze jest przedwczesna.