Znamy jeno przejawy rzeczy, rzecz sama w sobie jest niepoznawalna.


znamy-jeno-przejawy-rzeczy-rzecz-sama-w-sobie-jest-niepoznawalna
emanuel kantznamyjenoprzejawyrzeczyrzeczsamasobiejestniepoznawalnaznamy jenojeno przejawyprzejawy rzeczyrzecz samasama ww sobiesobie jestjest niepoznawalnaznamy jeno przejawyjeno przejawy rzeczyrzecz sama wsama w sobiew sobie jestsobie jest niepoznawalnaznamy jeno przejawy rzeczyrzecz sama w sobiesama w sobie jestw sobie jest niepoznawalnarzecz sama w sobie jestsama w sobie jest niepoznawalna

Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.Trudno jest, pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych.Jeśli istnieje coś w życiu, za co powinniśmy być wdzięczni bogom – poza samym życiem – to dar, iż nie znamy siebie: nie znamy siebie i nie znamy jedni drugich.Grzeczność już sama w sobie jest siłą.Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy.