Znasz ułomność ludzi, przykład ich nie buduje, ale zazdrość.


znasz-ułomność-ludzi-przykład-ich-nie-buduje-ale-zazdrość
jan amos komeńskiznaszułomnośćludziprzykładichniebudujealezazdrośćznasz ułomnośćułomność ludziprzykład ichich nienie budujeale zazdrośćznasz ułomność ludziprzykład ich nieich nie budujeprzykład ich nie buduje

,,Znasz moję imię ,ale nie znasz mo­jej histori.Kto buduje na ludzkiej głupocie ten buduje pewnie i trwale.Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron.Szczęścia nie buduje się na przyjemności; buduje się je na zwycięstwie.Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością.