Znawca: specjalista, który wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym.


znawca-specjalista-który-wie-wszystko-o-czymś-i-nie-wie-nic-o-czymkolwiek-innym
ambrose bierceznawcaspecjalistaktórywiewszystkoczymśnienicczymkolwiekinnymktóry wiewie wszystkowszystko oo czymśczymś ii nienie wiewie nicnic oo czymkolwiekczymkolwiek innymktóry wie wszystkowie wszystko owszystko o czymśo czymś iczymś i niei nie wienie wie nicwie nic onic o czymkolwieko czymkolwiek innymktóry wie wszystko owie wszystko o czymśwszystko o czymś io czymś i nieczymś i nie wiei nie wie nicnie wie nic owie nic o czymkolwieknic o czymkolwiek innymktóry wie wszystko o czymświe wszystko o czymś iwszystko o czymś i nieo czymś i nie wieczymś i nie wie nici nie wie nic onie wie nic o czymkolwiekwie nic o czymkolwiek innym

Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach.On nie wie nic, a zdaje mu się, że wie wszystko. Predestynuje go to wyraźnie do kariery politycznej.Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy.Dziewczyna nic nie wie i wszystko rozumie.Kto nic nie wie, musi wierzyć we wszystko.