Znawcy kobiet rzadko bywają skłonni do optymizmu.


znawcy-kobiet-rzadko-bywają-skłonni-do-optymizmu
george bernard shawznawcykobietrzadkobywająskłonnidooptymizmuznawcy kobietkobiet rzadkorzadko bywająbywają skłonniskłonni dodo optymizmuznawcy kobiet rzadkokobiet rzadko bywająrzadko bywają skłonnibywają skłonni doskłonni do optymizmuznawcy kobiet rzadko bywająkobiet rzadko bywają skłonnirzadko bywają skłonni dobywają skłonni do optymizmuznawcy kobiet rzadko bywają skłonnikobiet rzadko bywają skłonni dorzadko bywają skłonni do optymizmu

Bliscy sąsiedzi rzadko bywają przyjaciółmi.Ludzie wspaniałomyślni rzadko kiedy bywają delikatni.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...Wspomnienia rzadko bywają kontynuacją pejzażu, nastroju czy rozmowy, są raczej nawiązaniem do wewnętrznego wątku, podjęciem dialogu prowadzonego z samym sobą.