Znieść, co każe konieczność, to mądrego rada; śmieszny to człek, co sobie sam cierpień dokłada.


znieść-co-każe-konieczność-to-mądrego-rada-śmieszny-to-człek-co-sobie-sam-cierpień-dokłada
jan kochanowskiznieśćcokażekoniecznośćtomądregoradaśmiesznyczłeksobiesamcierpieńdokładaco każekaże koniecznośćmądrego radaco sobiesobie samsam cierpieńcierpień dokładaco każe koniecznośćśmieszny to człekco sobie samsobie sam cierpieńsam cierpień dokładaco sobie sam cierpieńsobie sam cierpień dokładaco sobie sam cierpień dokłada

Mas­ka­rada - pa­rada pa­piero­wych twarzy.... Mas­ka­rada.... Skryj swą twarz, aby uk­ryć się przed światem... Upiór w operze Rada: Dobra rada nie głaszcz gada.Żadne morze nie zgasi cierpień, co są upragnione, chyba sam ogień tylko.Po­każę Ci  miejsca w których nie byłam więc możliwe że się zgubimy w sobie Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona.Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem.