zniknąć-w świecie-to nie trud­ne-za­danie-gorzej na­tomiast-jest ę-w nim-od­na­źć-~pa­weł-rychlica 
rychcikzniknąćw świecieto nie trud­neza­daniegorzej na­tomiastjest sięw nimod­na­leźć~pa­wełrychlica zniknąć w świeciew świecie to nie trud­neto nie trud­ne za­daniegorzej na­tomiast jest sięjest się w nim~pa­weł rychlica zniknąć w świecie to nie trud­new świecie to nie trud­ne za­daniegorzej na­tomiast jest się w nimzniknąć w świecie to nie trud­ne za­danie

Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/