Znosić zło jest jedynym sposobem, żeby je zniszczyć.


znosić-zło-jest-jedynym-sposobem-żeby-zniszczyć
simone weilznosićzłojestjedynymsposobemżebyzniszczyćznosić złozło jestjest jedynymjedynym sposobemżeby jeje zniszczyćznosić zło jestzło jest jedynymjest jedynym sposobemżeby je zniszczyćznosić zło jest jedynymzło jest jedynym sposobemznosić zło jest jedynym sposobem

Znosić zło jest sposobem, aby je zniszczyć.Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.Smutne to, ale cierpienie jest chyba jedynym niezawodnym sposobem zbudzenia duszy ze snu.Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi skutku, to przykładem odstraszającym.Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.