Zos­taw mnie samą. Wszys­tko jest kłamstwem. Zos­taw mnie samą. Chcę sa­ma od­kryć prawdę. Zos­taw mnie samą. Nie zasługuję na nic. Zos­taw mnie samą i odejdź...


zos­taw-mnie-samą-wszys­tko-jest kłamstwem-zos­taw-mnie-samą-chcę-­-od­kryć-prawdę-zos­taw-mnie-samą-nie-zasługuję-na nic
patka5463zos­tawmniesamąwszys­tkojest kłamstwemchcęsa­maod­kryćprawdęniezasługujęna nicsamąi odejdźzos­taw mniemnie samąwszys­tko jest kłamstwemzos­taw mniemnie samąchcę sa­masa­ma od­kryćod­kryć prawdęzos­taw mniemnie samąnie zasługujęzasługuję na niczos­taw mniemnie samąsamą i odejdźzos­taw mnie samązos­taw mnie samąchcę sa­ma od­kryćsa­ma od­kryć prawdęzos­taw mnie samąnie zasługuję na niczos­taw mnie samąmnie samą i odejdź

Od sza­leństwa do miłości , daj choć je­den dzień do ra­dości ,  daj choć chwi­le ,  daj choć mo­ment ,  na­pełnij nadzieją życie me ,  nie opuszczaj , nie zos­taw mnie ... -Rafik
od sza­ństwa-do miłoś-daj-choć-­den-dzień-do ra­doś- -daj-choć-chwi­- -daj-choć-mo­ment- -na­pełnij-nadzieją-życie-me  -nie