Zostałem wyrzucony z uczelni na pierwszym roku studiów, za ściąganie podczas egzaminów z metafizyki. No wiesz, zajrzałem w głąb duszy chłopaka siedzącego obok mnie.


zostałem-wyrzucony-z-uczelni-na-pierwszym-roku-studiów-za-śąganie-podczas-egzaminów-z-metafizyki-no-wiesz-zajrzałem-w-głąb-duszy-chłopaka
woody allenzostałemwyrzuconyuczelninapierwszymrokustudiówzaściąganiepodczasegzaminówmetafizykinowieszzajrzałemgłąbduszychłopakasiedzącegoobokmniezostałem wyrzuconywyrzucony zz uczelniuczelni nana pierwszympierwszym rokuroku studiówza ściąganieściąganie podczaspodczas egzaminówegzaminów zz metafizykino wieszzajrzałem ww głąbgłąb duszyduszy chłopakachłopaka siedzącegosiedzącego obokobok mniezostałem wyrzucony zwyrzucony z uczelniz uczelni nauczelni na pierwszymna pierwszym rokupierwszym roku studiówza ściąganie podczasściąganie podczas egzaminówpodczas egzaminów zegzaminów z metafizykizajrzałem w głąbw głąb duszygłąb duszy chłopakaduszy chłopaka siedzącegochłopaka siedzącego oboksiedzącego obok mnie

Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym. -Wystan Hugh Auden
wygląda-na-to-że-moralność-stała-ę-sprawą-mody-narkotyki-i-de-sade-jednego-roku-kakao-i-dziewictwo-w-roku-następnym
Jeśli już wiesz, na czym stoisz, upew­nij się jeszcze obok kogo. -Eugeniusz Korkosz
jeśli-już-wiesz-na czym-stoisz-upew­nij ę-jeszcze-obok-kogo
Szukałem Boga... i nagle przyszedł nieoczekiwany jak żurawiny po pierwszym mrozie z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą i powiedział: dlaczego mnie szukasz, na mnie trzeba czasem poczekać. -Jan Twardowski
szukałem-boga-i-nagle-przyszedł-nieoczekiwany-jak-żurawiny-po-pierwszym-mrozie-z-sercem-pomiędzy-jedną-ręką-a-drugą-i-powiedział-dlaczego