Zrób coś dla Siebie, to Siebie zrobi coś dla Ciebie!


zrób-coś-dla-siebie-to-siebie-zrobi-coś-dla-ciebie
zbigniew kieraszróbcośdlasiebietosiebiezrobiciebiezrób coścoś dladla siebiesiebie zrobizrobi coścoś dladla ciebiezrób coś dlacoś dla siebiesiebie zrobi cośzrobi coś dlacoś dla ciebiezrób coś dla siebiesiebie zrobi coś dlazrobi coś dla ciebiesiebie zrobi coś dla ciebie

Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić...Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- Kochając nie myśli się, by coś zachować dla siebie.Szacunek dla siebie – coś, co w gruncie rzeczy jest bezcenne.Zrób coś miłego dla bliźniego. . . i nie mów o tym nikomu.Kochając nie myśli się, by coś zacho­wać dla siebie.