Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok.


zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
martin luther kingzróbpier­wszykrokw wie­rzenie mu­siszwidziećcałejdro­gipo pros­tuzróbkrokzrób pier­wszypier­wszy krokkrok w wie­rzenie mu­sisz widziećwidzieć całejcałej dro­gipo pros­tu zróbzrób pier­wszypier­wszy krokzrób pier­wszy krokpier­wszy krok w wie­rzenie mu­sisz widzieć całejwidzieć całej dro­gipo pros­tu zrób pier­wszyzrób pier­wszy krokzrób pier­wszy krok w wie­rzenie mu­sisz widzieć całej dro­gipo pros­tu zrób pier­wszy krok

Tyl­ko pier­wszy krok jest trudny. -Deffand
tyl­ko-pier­wszy-krok-jest trudny
Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław
naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok
Jeśli ktoś za­nied­bu­je mod­litwę, to jest to pier­wszy krok do niewiary. -Autor nieznany
jeśli-ktoś-za­nied­bu­-mod­litwę-to jest to pier­wszy-krok-do niewiary