Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać


zrób-to-zanim-będziesz-gotów-gdyż-nigdy-nie-będziesz-gotów-śli-będziesz-czekać
les brownzróbtozanimbędzieszgotówgdyżnigdyniejeśliczekaćzanim będzieszbędziesz gotówgdyż nigdynigdy nienie będzieszbędziesz gotówjeśli będzieszbędziesz czekaćzanim będziesz gotówgdyż nigdy nienigdy nie będziesznie będziesz gotówjeśli będziesz czekaćgdyż nigdy nie będziesznigdy nie będziesz gotówgdyż nigdy nie będziesz gotów

Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty.Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Jeśli będziesz prze­mawiał w gniewie, będą to słowa, których zaw­sze będziesz żałował.Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię.Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]