Zra­niona miłość może wy­wołać ta­kie sa­me skut­ki co nienawiść.


zra­niona-miłość-może-wy­wołać-­kie-­me-skut­ki-co nienawiść
charles louis de montesquieu (monteskiusz)zra­nionamiłośćmożewy­wołaćta­kiesa­meskut­kico nienawiśćzra­niona miłośćmiłość możemoże wy­wołaćwy­wołać ta­kieta­kie sa­mesa­me skut­kiskut­ki co nienawiśćzra­niona miłość możemiłość może wy­wołaćmoże wy­wołać ta­kiewy­wołać ta­kie sa­meta­kie sa­me skut­kisa­me skut­ki co nienawiśćzra­niona miłość może wy­wołaćmiłość może wy­wołać ta­kiemoże wy­wołać ta­kie sa­mewy­wołać ta­kie sa­me skut­kita­kie sa­me skut­ki co nienawiśćzra­niona miłość może wy­wołać ta­kiemiłość może wy­wołać ta­kie sa­memoże wy­wołać ta­kie sa­me skut­kiwy­wołać ta­kie sa­me skut­ki co nienawiść

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Zra­niona miłość jest jak no­wotwór... Po­mału poz­ba­wia nas sił aż w końcu jes­teśmy bar­dzo słabi by na­dal walczyć.miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte? Jes­tem zra­niona, sa­mot­na, przygnębiona, zdołowa­na, smutna... No ale co Cię to obchodzi? zra­niona nie raz,nie pot­ra­fi przez­wy­ciężyć strachu przed miłością...Ro­biac zdje­cia z in­ny­mi ko­bieta­mi, be­dac ty­siace ki­lomet­row od zo­ny... Czy to zdrada? Zgno­jona, zra­niona, zdradzo­na. Co jeszcze dla mnie szykujesz?