Zraniona godność ludzka kryje w sobie zarodek śmierci.


zraniona-godność-ludzka-kryje-w-sobie-zarodek-śmierci
francois chateaubriandzranionagodnośćludzkakryjesobiezarodekśmiercizraniona godnośćgodność ludzkaludzka kryjekryje ww sobiesobie zarodekzarodek śmiercizraniona godność ludzkagodność ludzka kryjeludzka kryje wkryje w sobiew sobie zarodeksobie zarodek śmiercizraniona godność ludzka kryjegodność ludzka kryje wludzka kryje w sobiekryje w sobie zarodekw sobie zarodek śmiercizraniona godność ludzka kryje wgodność ludzka kryje w sobieludzka kryje w sobie zarodekkryje w sobie zarodek śmierci

Godność ludzka to absolut, a nie pojęcie cząstkowe.Co jednoczyło epokę, co sprawiło, że wiek dziewiętnasty stał się jednym rozdziałem historii? Narodziny myśli socjalistycznej. Wybuchały rewolucje, ofiarni młodzi ludzie walczyli na barykadach. Publicyści łamali sobie głowy, jak okiełznać zwierzęcy bezwstyd pieniądza, podźwignąć i obronić godność ludzką biedaka. Pojawił się marksizm. Wskazał korzenie zła i środki lecznicze. Stał się potężną siłą stulecia. Stolicą.Godność ludzka nie jest możliwa bez wolności i niezależności, ale nie można żyć bez dyscypliny i podporządkowania.Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość.Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo.Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności!