Zro­bię so­bie tar­cze z przyk­rywki i hełm z gar­nka, a mie­czem moim będą słowa miłości.


zro­bię-so­bie-tar­cze-z przyk­rywki-i hełm-z gar­nka-a mie­czem-moim-będą-słowa-miłoś
myslacawierszemzro­bięso­bietar­czez przyk­rywkii hełmz gar­nkaa mie­czemmoimbędąsłowamiłościzro­bię so­bieso­bie tar­czetar­cze z przyk­rywkiz przyk­rywki i hełmi hełm z gar­nkaa mie­czem moimmoim będąbędą słowasłowa miłościzro­bię so­bie tar­czeso­bie tar­cze z przyk­rywkitar­cze z przyk­rywki i hełmz przyk­rywki i hełm z gar­nkaa mie­czem moim będąmoim będą słowabędą słowa miłościzro­bię so­bie tar­cze z przyk­rywkiso­bie tar­cze z przyk­rywki i hełmtar­cze z przyk­rywki i hełm z gar­nkaa mie­czem moim będą słowamoim będą słowa miłościzro­bię so­bie tar­cze z przyk­rywki i hełmso­bie tar­cze z przyk­rywki i hełm z gar­nkaa mie­czem moim będą słowa miłości

Lecz kręci się niebiosów ze­gar I czas o tar­cze mie­czem bije Nie mie­czem, lecz krzyżem uczy­nił Chrys­tus ziemię so­bie poddaną.Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak! Dlacze­go wciąż nie przeczu­wamy, że będą słowa, których nie zdążymy so­bie powiedzieć? zarzu­cił kotwicę tak bez pytania zro­bił so­bie przystań w moim sercu ucichły wszel­kie sztor­my 22.06.2016 Malusia_035  Cze­go człowiek nie ro­bi by dos­tar­czyć so­bie mi­nimum wzmoc­nień po­zytyw­nych by żyć