Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega.


zrobiłem-to-powiada-moja-pamięć-nie-mogłem-zrobić-tego-powiada-moja-duma-i-jest-nieubłagana-w-końcu-pamięć-ulega
friedrich nietzschezrobiłemtopowiadamojapamięćniemogłemzrobićtegodumajestnieubłaganakońcupamięćulegapowiada mojamoja pamięćnie mogłemmogłem zrobićzrobić tegotegopowiadapowiada mojamoja dumaduma ii jestjest nieubłaganaw końcukońcupamięćpamięć ulegapowiada moja pamięćnie mogłem zrobićmogłem zrobić tegozrobić tegopowiada mojapowiada moja dumamoja duma iduma i jesti jest nieubłaganaw końcupamięć uleganie mogłem zrobić tegomogłem zrobić tegopowiada moja dumapowiada moja duma imoja duma i jestduma i jest nieubłagananie mogłem zrobić tegopowiada moja duma ipowiada moja duma i jestmoja duma i jest nieubłagana

Ta cicha duma w człowieku - śmierć broni się przed nami ale w końcu ulega. -Stanisław Jerzy Lec
ta-cicha-duma-w-człowieku-śmierć-broni-ę-przed-nami-ale-w-końcu-ulega
Moją siłą ciążenia jest moja miłość. -Augustyn Św
moją-łą-ążenia-jest-moja-miłość
Pamięć jest to skład, w którym leży przeszłość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu schodzi, żeby coś wydobyć. -Henryk Sienkiewicz
pamięć-jest-to-skład-w-którym-ży-przeszłość-a-wspomnienie-miejsce-wówczas-gdy-ę-do-tego-składu-schodzi-żeby-coś-wydobyć
Two­je oczy są moją poezją , zaś twe ciało moją nocną książką przygód. -Jaye
two­-oczy-są moją-poezją-zaś-twe-ciało-moją-nocną-książką-przygód
Nie na próżno to niejeden mąż mówi:
nie-na-próżno-to-niejeden-mąż-mówi-moja-droga-moja-najdroższa-żono-bo-niejeden-zapewne-opłacić-ę-jej-nie-może
Gdzie są te słowa wy­powiada­ne z miłości, a nie ze złości ?!  -AnDree
gdzie-są te słowa-wy­powiada­ne-z miłoś-a nie ze złoś-