Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały - zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości.


zwę-chrześcijaństwo-jednym-wielkim-przekleństwem-jednym-wielkim-najwnętrzniejszym-zepsuciem-jednym-wielkim-instynktem-zemsty-dla-którego-żaden
fryderyk nietzschezwęchrześcijaństwojednymwielkimprzekleństwemnajwnętrzniejszymzepsucieminstynktemzemstydlaktóregożadenpretekstniejestdośćjadowitytajnypodziemnymałyzwęjednąnieśmiertelnąhańbiącąplamąnaludzkościzwę chrześcijaństwochrześcijaństwo jednymjednym wielkimwielkim przekleństwemjednym wielkimwielkim najwnętrzniejszymnajwnętrzniejszym zepsuciemjednym wielkimwielkim instynkteminstynktem zemstydla któregoktórego żadenżaden pretekstpretekst nienie jestjest dośćdość jadowitymałyzwęzwę jeje jednąjedną nieśmiertelnąhańbiącą plamąplamą nana ludzkościzwę chrześcijaństwo jednymchrześcijaństwo jednym wielkimjednym wielkim przekleństwemjednym wielkim najwnętrzniejszymwielkim najwnętrzniejszym zepsuciemjednym wielkim instynktemwielkim instynktem zemstydla którego żadenktórego żaden pretekstżaden pretekst niepretekst nie jestnie jest dośćjest dość jadowityzwę jezwę je jednąje jedną nieśmiertelnąhańbiącą plamą naplamą na ludzkości

Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości. -Irving Amstrong
mały-krok-dla-człowieka-jest-wielkim-krokiem-dla-ludzkoś
Kto gardzi doświadczeniem, jest albo wielkim człowiekiem, albo wielkim głupcem; ale wielkich ludzi na świecie mało. -Aleksander Fredro
kto-gardzi-doświadczeniem-jest-albo-wielkim-człowiekiem-albo-wielkim-głupcem-ale-wielkich-ludzi-na-świecie-ło
Należy mnożyć wzruszenia, nie zamykać się w jednym życiu, w jednym ciele: uczynić, by dusza dała gościnę wielu duszom. -Andre Gide
należy-mnożyć-wzruszenia-nie-zamykać-ę-w-jednym-życiu-w-jednym-ciele-uczynić-by-dusza-dała-gościnę-wielu-duszom
Bardzo chciałbym wiedzieć, czy małżeństwo jest rzeczywiście jednym z siedmiu sakramentów, czy też może jednym z grzechów głównych. -John Dryden
bardzo-chciałbym-wiedzieć-czy-łżeństwo-jest-rzeczywiście-jednym-z-siedmiu-sakramentów-czy-też-może-jednym-z-grzechów-głównych