Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest [. . . ], jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz, nie tracisz nic.


zważmy-zysk-i-stratę-zakładając-że-bóg-jest-śli-wygrasz-zyskujesz-wszystko-śli-przegrasz-nie-tracisz-nic
blaise pascalzważmyzyskstratęzakładającżebógjestjeśliwygraszzyskujeszwszystkoprzegrasznietraciszniczważmy zyskzysk ii stratęże bógbóg jestjest [jeśli wygraszzyskujesz wszystkojeśli przegrasznie tracisztracisz niczważmy zysk izysk i stratęże bóg jestbóg jest [nie tracisz niczważmy zysk i stratęże bóg jest [

Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest - jeśli wyg­rasz, zys­ku­jesz wszys­tko; jeśli przeg­rasz, nie tra­cisz nic. -Blaise Pascal
zważmy-zysk-i stratę-zakładając-że bóg-jest - śli-wyg­rasz-zys­ku­jesz-wszys­tko-śli-przeg­rasz-nie tra­cisz-nic
Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz, jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz, Jeśli tracisz spokój, tracisz wszystko. -Bruce Lee
jeśli-tracisz-pieniądze-nic-nie-tracisz-śli-tracisz-zdrowie-coś-tracisz-jeśli-tracisz-spokój-tracisz-wszystko
Małżeństwo to loteria, ale jeśli przegrasz, nie możesz wyrzucić losu. -Anonim
małżeństwo-to-loteria-ale-śli-przegrasz-nie-możesz-wyrzucić-losu