Zwalnianie jednostek od etycznej odpowiedzialności za własne czyny zabija ich sumienia.


zwalnianie-jednostek-od-etycznej-odpowiedzialnoś-za-własne-czyny-zabija-ich-sumienia
george bernard shawzwalnianiejednostekodetycznejodpowiedzialnościzawłasneczynyzabijaichsumieniazwalnianie jednostekjednostek odod etycznejetycznej odpowiedzialnościodpowiedzialności zaza własnewłasne czynyczyny zabijazabija ichich sumieniazwalnianie jednostek odjednostek od etycznejod etycznej odpowiedzialnościetycznej odpowiedzialności zaodpowiedzialności za własneza własne czynywłasne czyny zabijaczyny zabija ichzabija ich sumieniazwalnianie jednostek od etycznejjednostek od etycznej odpowiedzialnościod etycznej odpowiedzialności zaetycznej odpowiedzialności za własneodpowiedzialności za własne czynyza własne czyny zabijawłasne czyny zabija ichczyny zabija ich sumieniazwalnianie jednostek od etycznej odpowiedzialnościjednostek od etycznej odpowiedzialności zaod etycznej odpowiedzialności za własneetycznej odpowiedzialności za własne czynyodpowiedzialności za własne czyny zabijaza własne czyny zabija ichwłasne czyny zabija ich sumienia

Człowiek jest lepszy aniżeli jego własne czyny.Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z [...]Są czyny, które można cofnąć, zlikwidować ich skutki, przywrócić stan poprzedni. Słów cofnąć niepodobna. Ich skutków nie zdoła nic naprawić.A ja znam ich czyny i zamysły. Iz 66,18Jeśli ludzie wokół Ciebie naprawdę są negatywni, to zamiast ich małpować i czynić własne życie koszmarem, pilnuj własnego szczęścia, odmawiając pójścia w ich ślady.Jaką war­tość mają słowa ? jeśli nie po­pierają ich czyny.