Związek- tu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc.


związek- chodzi-o ­tner­stwo-i zgod­ność-serc
opuszczonazwiązektu chodzio par­tner­stwoi zgod­nośćserctu chodzi o par­tner­stwoo par­tner­stwo i zgod­nośći zgod­ność serctu chodzi o par­tner­stwo i zgod­nośćo par­tner­stwo i zgod­ność serctu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc

par­tner do włas­nych marzeń to unikat  -wdech
­tner-do włas­nych-marzeń-to-unikat 
Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyz­na-zdol­ny-jest do zaz­droś-na­wet-wo­bec-ka­mienia-który-­go-znudzo­na-­tner­ka-wyróżła-ja­ko-szczególnie-piękny
Kry­tyka pseudo krytyka Ka­leczy słowem krwa­wicę sub­telnych serc. Par­szy­wy bufon. -Papużka
kry­tyka-pseudo-krytyka-ka­leczy-słowem-krwa­wicę-sub­telnych-serc-par­szy­wy-bufon