Związek cielesny, nawet między małżonkami, to zbrodnia i świętokradztwo, jeśli nie towarzyszy mu wielkie uczucie.


związek-cielesny-nawet-między-łżonkami-to-zbrodnia-i-świętokradztwo-śli-nie-towarzyszy-mu-wielkie-uczucie
george sandzwiązekcielesnynawetmiędzymałżonkamitozbrodniaświętokradztwojeślinietowarzyszymuwielkieuczuciezwiązek cielesnynawet międzymiędzy małżonkamizbrodnia ii świętokradztwojeśli nienie towarzyszytowarzyszy mumu wielkiewielkie uczucienawet między małżonkamizbrodnia i świętokradztwojeśli nie towarzyszynie towarzyszy mutowarzyszy mu wielkiemu wielkie uczuciejeśli nie towarzyszy munie towarzyszy mu wielkietowarzyszy mu wielkie uczuciejeśli nie towarzyszy mu wielkienie towarzyszy mu wielkie uczucie

Związek cieles­ny, na­wet między małżon­ka­mi, to zbrod­nia i świętok­radztwo, jeśli nie to­warzyszy mu wiel­kie uczucie. -Aurore Dudevant (George Sand)
związek-cieles­ny-na­wet-między-łżon­ka­mi-to zbrod­nia-i świętok­radztwo-śli-nie to­warzyszy-mu wiel­kie-uczucie
Miłość nie istnieje. To nie jest nawet uczucie: to po prostu opłakana konieczność, zajmująca pośrednie miejsce między potrzebami ciała i duszy. -Honore de Balza
miłość-nie-istnieje-to-nie-jest-nawet-uczucie-to-po-prostu-opłakana-konieczność-zajmująca-pośrednie-miejsce-między-potrzebami-ciała-i
Rozwód jest rzeczą tak naturalną, że w wielu domach sypia co noc między małżonkami. -Nicolas de Chamfort
rozwód-jest-rzeczą-tak-naturalną-że-w-wielu-domach-sypia-co-noc-między-łżonkami
Kobiety zabiły donżuanerię - niektórym z nich udało się nawet oddzielić akt cielesny od aktu miłości. -Rene Nelli
kobiety-zabiły-donżuanerię-niektórym-z-nich-udało-ę-nawet-oddzielić-akt-cielesny-od-aktu-miłoś
Rozłąka osłabia mierne uczucie, a wzmaga wielkie, jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień. -Francois de la Rochefoucauld
rozłąka-osłabia-mierne-uczucie-a-wzmaga-wielkie-jak-wiatr-gasi-świecę-a-rozpala-ogień
Jeśli towarzyszy się przyjacielowi, żadna podróż nie jest nużąca. -Lew Tołstoj
jeśli-towarzyszy-ę-przyjacielowi-żadna-podróż-nie-jest-nużąca