Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli.


zwięzłość-słowa-rodzi-szerokość-myśli
jean paulzwięzłośćsłowarodziszerokośćmyślizwięzłość słowasłowa rodzirodzi szerokośćszerokość myślizwięzłość słowa rodzisłowa rodzi szerokośćrodzi szerokość myślizwięzłość słowa rodzi szerokośćsłowa rodzi szerokość myślizwięzłość słowa rodzi szerokość myśli

Myśli raczej nie usłyszysz, bo poeci tworzą w ciszy. Umysł tak układa słowa, że pow­sta­je strof­ka no­wa, co na wier­sz się po­tem składa. Jak się rodzi w naszej głowie? Gdy­byś to przy­pad­kiem zba­dał, wierzę, że mi o tym powiesz. 26.03.2013 Zwięzłość - to siostra talentu.Zwięzłość to siostra talentu.Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam.Zwięzłość jest duszą dowcipu.Zwięzłość jest siostrą talentu.