Zwieść cię może ciągnący uli­cami tłum, wódka w par­ku wy­pita al­bo zachód słońca.


zwieść-ę-może-ągnący-uli­cami-tłum-wódka-w ­ku-wy­pita-al­bo-zachód-słońca
grzegorz turnauzwieśćcięmożeciągnącyuli­camitłumwódkaw par­kuwy­pitaal­bozachódsłońcazwieść cięcię możemoże ciągnącyciągnący uli­camiuli­cami tłumwódka w par­kuw par­ku wy­pitawy­pita al­boal­bo zachódzachód słońcazwieść cię możecię może ciągnącymoże ciągnący uli­camiciągnący uli­cami tłumwódka w par­ku wy­pitaw par­ku wy­pita al­bowy­pita al­bo zachódal­bo zachód słońcazwieść cię może ciągnącycię może ciągnący uli­camimoże ciągnący uli­cami tłumwódka w par­ku wy­pita al­bow par­ku wy­pita al­bo zachódwy­pita al­bo zachód słońcazwieść cię może ciągnący uli­camicię może ciągnący uli­cami tłumwódka w par­ku wy­pita al­bo zachódw par­ku wy­pita al­bo zachód słońca

Wy­par­cie - to rodzaj zdra­dy, jej ni­by niepo­zor­ny wa­riant. Wy­par­cie - na­wet bar­dziej poz­ba­wia związek sen­su niż in­ne, spek­ta­kular­ne wa­rian­ty zdra­dy. Wy­par­cie oz­nacza zlek­ce­ważenie, nielojalność.Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję...Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ronu­je dzień – Kiedy tu jest zachód Słońca? – Na ogół uda­je się nam wcisnąć go między dniem a nocą.Zakochana para jest jak wschód lub zachód słońca, zjawisko codzienne, ale rzadko widywane.Człowieku Nie chcę żebyś mnie kochał Nie To nie jest konieczne - jeśli nie pot­ra­fisz - Chcę tyl­ko jednego Chłopcze Za­bierz mnie nad morze Będziemy razem Tańczyć na plaży Obej­rzy­my zachód słońca Może na­wet cię pocałuję Wiem Że nie będziesz miał nic przeciwko Przyjacielu Nie musisz Po­kazy­wać mi swo­jej duszy Możesz tyl­ko się uśmiechać Proszę Za­bierz mnie nad morze