Zwierzęta mają mózg decydujący o ich zachowaniu i adaptowaniu się do sytuacji. Człowiek oprócz mózgu ma także kulturę.


zwierzę-mają-mózg-decydujący-o-ich-zachowaniu-i-adaptowaniu-ę-do-sytuacji-człowiek-oprócz-mózgu-także-kulturę
edward hallzwierzętamająmózgdecydującyichzachowaniuadaptowaniusiędosytuacjiczłowiekopróczmózgutakżekulturęzwierzęta mająmają mózgmózg decydującydecydujący oo ichich zachowaniuzachowaniu ii adaptowaniuadaptowaniu sięsię dodo sytuacjiczłowiek opróczoprócz mózgumózgu mama takżetakże kulturęzwierzęta mają mózgmają mózg decydującymózg decydujący odecydujący o icho ich zachowaniuich zachowaniu izachowaniu i adaptowaniui adaptowaniu sięadaptowaniu się dosię do sytuacjiczłowiek oprócz mózguoprócz mózgu mamózgu ma takżema także kulturęzwierzęta mają mózg decydującymają mózg decydujący omózg decydujący o ichdecydujący o ich zachowaniuo ich zachowaniu iich zachowaniu i adaptowaniuzachowaniu i adaptowaniu sięi adaptowaniu się doadaptowaniu się do sytuacjiczłowiek oprócz mózgu maoprócz mózgu ma takżemózgu ma także kulturęzwierzęta mają mózg decydujący omają mózg decydujący o ichmózg decydujący o ich zachowaniudecydujący o ich zachowaniu io ich zachowaniu i adaptowaniuich zachowaniu i adaptowaniu sięzachowaniu i adaptowaniu się doi adaptowaniu się do sytuacjiczłowiek oprócz mózgu ma takżeoprócz mózgu ma także kulturę

Zwierzęta nie mają rozumu lecz tylko człowiek może być głupcem.Kultura przynosi także i zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.Jak­by nie pat­rzeć, oprócz pla­nu A i B is­tnieje także plan Ą..Zwierzęta mają swoją mowę - ludzie różnią się od nich gadaniem.Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy racje.Gdy zwierzęta ziewają, mają ludzką twarz.