Zwierzęta nie mają rozumu lecz tylko człowiek może być głupcem.


zwierzę-nie-mają-rozumu-lecz-tylko-człowiek-może-być-głupcem
tadeusz kotarbińskizwierzętaniemająrozumulecztylkoczłowiekmożebyćgłupcemzwierzęta nienie mająmają rozumurozumu leczlecz tylkotylko człowiekczłowiek możemoże byćbyć głupcemzwierzęta nie mająnie mają rozumumają rozumu leczrozumu lecz tylkolecz tylko człowiektylko człowiek możeczłowiek może byćmoże być głupcemzwierzęta nie mają rozumunie mają rozumu leczmają rozumu lecz tylkorozumu lecz tylko człowieklecz tylko człowiek możetylko człowiek może byćczłowiek może być głupcemzwierzęta nie mają rozumu lecznie mają rozumu lecz tylkomają rozumu lecz tylko człowiekrozumu lecz tylko człowiek możelecz tylko człowiek może byćtylko człowiek może być głupcem

To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.Tylko głupcy mogą szczęśliwi - czyż nie warto być głupcem?Zwierzęta mają mózg decydujący o ich zachowaniu i adaptowaniu się do sytuacji. Człowiek oprócz mózgu ma także kulturę.Chociaż wielkie mogą być dobrodziejstwa rozumu, nie mają one jednak żadnego porównania wobec dobrodziejstw nadziei.Zwierzęta mogą być przywiązane, ale człowiek nie zaszczepi im nigdy trądu pochlebstwa.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.